Núi Thành tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã.

Sáng 23/11/2022, Huyện Núi Thành tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.   

 

      Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử, bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển hướng đến Chính quyền số các cấp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh. "Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và trang bị kiến thức Chuyển đổi số cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời điểm này. Chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở trên toàn tỉnh Quảng Nam" Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh.      

   

       Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Tiến sĩ Trần Quý- Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam báo cáo về các chuyên đề: Khái quát chung về Chuyển đổi số; tại sao phải Chuyển đổi số; thực trạng Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; những nội dung cần quan tâm về Chuyển đổi số ở Quảng Nam...          Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ góp phần để lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả của chuyển đổi số. Từ đó, hình thành một số nền tảng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hệ thống thông tin báo cáo, góp phần để các cơ sở hình thành chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, trọng tâm là phát triển và quản lý dữ liệu số./.                                                                     

 

Tin liên quan