Núi Thành tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

Chiều 23/11/2022, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.          

                      Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2022, diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Núi Thành giảm, ảnh hưởng thời tiết bất lợi cũng làm tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm giảm trên 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 37.800 tấn. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn chăn nuôi được triển khai thường xuyên, dịch bệnh được kiểm soát.Năng lực tàu thuyền tham gia khai thác xa bờ tiếp tục tăng lên, sản lượng khai thác đạt 46.675 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Thủy lợi tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng tăng tỷ lệ bê tông hóa, giảm thất thoát nguồn nước, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất. Chương trình NTM tiếp tục được triển khai đồng loạt, ngày càng đi vào chiều sâu, 15/15 xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM. Huyện cũng ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP được công 3 sao, 4 sao, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững. Tuy nhiên, thiếu hụt lao động nông nghiệp có xu hướng tăng, diện tích canh tác ngày càng giảm. Cơ giới hóa sản xuất chưa đảm bảo. Các mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Chưa định hướng được cây trồng chủ lực. Hạ tầng nuôi trồng thủy sản còn thiếu đồng bộ. Tỷ lệ tiêm phòng chưa đảm bảo. Nhu cầu đầu tư xây dựng NTM cao nhưng kinh phí hỗ trợ từ TW và tỉnh còn hạn chế. Sản phẩm OCOP chưa đa dạng…                                         

 Tại hội nghị, huyện Núi Thành đề ra một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2023 như: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên 12 nghìn ha; sản lượng cây có hạt đạt 40 nghìn tấn; sản lượng khai thác hải sản 46 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 7 nghìn tấn../.                                                                                                                                      

 

 

Tin liên quan