Chuyển đổi số là gì? Và vì sao phải thực hiện chính phủ số

Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0.

Theo Microsoft, chuyển đổi số là một sự đổi mới kinh doanh được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), cung cấp những cách mới để hiểu, quản lý và chuyển đổi cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Chuyển đổi số (Digital transformation) được hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),... vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 942/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Chính phủ số chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, để người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội. Chính phủ số chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Phân biệt chính phủ điện tử với Chính phủ số như thế nào? Chính phủ điện tử: chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Chính phủ điện tử thực hiện 4 không gồm: xử lý văn bản không giấy, họp không gặp mặt, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán dịch vụ không dùng tiền mặt. Còn Chính phủ số: đưa toàn bộ hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, đổi mới mô hình hoạt động dựa trên công nghệ số và dữ liệu. Chính phủ số là chính phủ điện tử thêm 4 tiện ích nữa là: dịch vụ tốt hơn, dịch vụ kịp thời hơn, chính sách tốt hơn, nguồn lực kịp thời hơn.

Một số lĩnh vực cần ưu tiên trong chuyển đổi số gồm: Xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan