Hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 với Đảng ủy xã Tam Giang

 Sáng ngày 18.11.2022, tại thôn Đông Xuân, xã Tam Giang diễn ra hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 và Đảng ủy xã Tam Giang, giai đoạn 2022-2025.

 

 

 Nội dung của quy chế phối hợp hoạt động là triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Núi Thành, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân,  Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân về công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ ngư dân trên biển cùng các hoạt động khác.

  Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 (đứng chân tại Tam Giang) và lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Giang cùng ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 với quyết tâm cao. 

                                                                                   

 

Tin liên quan