Huyện Núi Thành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện theo Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

 

 

Công điện nêu rõ: Trong những tháng còn lại của năm 2022, trước xu hướng biến động ngày càng phức tạp, khó lường hơn của thế giới, kinh tế nước ta dự báo phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với thị trường tài chính, tiền tệ và hoạt động xuất nhập khẩu. Để duy trì động lực phục hồi, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 khoảng 8%, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, góp phần phát huy hiệu quả phối hợp giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2022.

UBND Huyện thường xuyên giám sát, đôn đốc, tổ chức họp giao ban tiến độ; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đạt thấp, tính đến ngày 26/10/2022, tỷ lệ giải ngân vốn cấp xã đạt thấp, chỉ đạt 47,64%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, có những giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong những tháng cuối năm. 

UBND huyện giao Phòng Tài chính- Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi tạm ứng vốn quá hạn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn  rà soát, đánh giá các dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao. Đồng thời, Sớm tham mưu ban hành quyết định phân bổ kinh phí đối với nguồn chưa phân bổ, ưu tiên cho dự án cần nguồn đầu tư để thực hiện.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tăng cường nhân lực, tập trung tham mưu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án Trung tâm ký kết hợp đồng làm công tác bồi thường với UBND các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư; sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch.

 

 

 

 

Tin liên quan