Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2022.

    Sáng 17/11/2022, Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” năm 2022 (CVĐ50). Đại tá Nguyễn Dương Kiên- Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

                Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo CVĐ 50 Sư đoàn tổ chức triển khai đồng bộ nội dung, mục tiêu CVĐ50 với nhiều giải pháp tích cực, phù hợp sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch, chỉ đạo đơn vị thực hiện khá tốt các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào "Xây dựng chính quy ngành kỹ thuật". Vì vậy, CVĐ50 của Sư đoàn đã phát triển mạnh mẽ, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong quản lý, khai thác Vũ khí thiết bị kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Sư đoàn Vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.                                                                                                 

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Dương Kiên- Sư đoàn trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kỹ thuật, thực hiện tốt công tác giáo dục về nội dung CVĐ50 cho bộ đội nắm, nhận thức tốt; BCĐ CVĐ50 các cấp phải sâu sát, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao trách nhiệm quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, tiết kiệm thời gian tới, chú trọng kiểm tra phương tiện cá nhân, kiểm tra nồng độ cồn của cán bộ khi ra vào, cổng đơn vị. Đồng thời, các cơ quan Sư đoàn luôn phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện CVĐ50 hiệu quả theo chức năng của từng cơ quan.               

     Hội nghị đã trao thưởng cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2022./.                                                                                                                                 

 

Tin liên quan