Hội Cựu chiến binh 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022.                 

  Sáng 15/11/2022, tại huyện Núi Thành, Hội Cựu chiến binh cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua- Khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tấn Thành- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì Hội nghị.  

                          

      Về dự có đồng chí Võ Văn Thạnh- Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện, đồng chí Nguyễn Tấn Quang- Phó Ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Đỗ Thanh Cửu- Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng chí Châu Ngọc Hiếu- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành- Cụm trưởng Cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2022.     

              

 Đồng chí Châu Ngọc Hiếu- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành trình bày báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2022, phong trào thi đua của cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng luôn được duy trì chặt chẽ, các hoạt động đi vào nề nếp. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức hội và cán bộ, hội viên đủ số lượng và chất lượng. Cán bộ hội viên luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Trong năm, Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp cho cán bộ, hội viên quân số tham gia học tập đạt 95% đến 98%. Nội dung thi đua đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay được thực hiện hiệu quả. Nhiều đơn vị trong cụm đã thực hiện kết nạp hội viên vượt chỉ tiêu như: Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ. Phong trào cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2022, trên cơ sở chỉ tiêu được Tỉnh hội giao trong công tác xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng đã có nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện khá tốt, không để phát sinh nhiều hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới. Hiện nay, Hội CCB 9/9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng có 21 tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn vốn vay tín chấp tại Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số dự nợ đạt 325 tỷ 400 triệu đồng; các cấp Hội còn góp vốn giúp nhau với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng, đã giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Các cấp Hội Cựu chiến binh cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng luôn nâng caovai trò của tổ chức Hội và hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Năm 2022, Hội Cựu chiến binh cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư kiểu mẫu, phòng chống dịch Covid-19 và tiêm phòng Vaccin đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hội viên tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để làm đường giao thông và mở rộng công viên, nhiều đơn vị tiêu biểu như: Hội CCB huyện Núi Thành hiến 4006 m2, Quế Sơn hiến hơn 21.000 m2 đất, Điện Bàn hơn 1.400m2. Hội tổ chức phát động 04 đợt thi đua bảo đảm đầy đủ các nội dung, thời gian, chất lượng hiệu quả. Đặc biệt là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Tham gia cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam” lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Kết quả được Tỉnh Hội tặng Bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc như: Núi Thành, Điện Bàn, Tam kỳ, Duy Xuyên.         

 Hội nghị thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua- Khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023./.                                                                                             

Tin liên quan