Điện lực Núi Thành ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng, Điện lực Núi Thành đã triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (HĐMBĐSH) theo hình thức điện tử.

 

Theo đó, các khách hàng đã ký HĐMBĐSH bằng giấy trước đây sẽ được ngành điện hướng dẫn để ký lại hợp đồng theo phương thức điện tử. Điện lực Núi Thành tổ chức thực hiện chuyển đổi Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sang Hợp đồng điện tử với tổng số khách hàng là 44.680 hợp đồng. Trong đó, năm 2022 thực hiện 5.362 hợp đồng.

Trong 02 ngày, 18 và 19/11/2022 Điện lực Núi Thành tổ chức thực hiện tại thôn Bích Tân, xã Tam Xuân 1 với tổng số khách hàng là 450 hợp đồng. Hợp đồng điện tử giúp các bên dễ dàng truy cập để kiểm tra. Không sử dụng giấy nhằm góp phần bảo vệ môi trường và phù hợp với thông lệ quốc tế, hiện đại hoá công tác quản trị. 

Các hợp đồng điện tử sau khi hoàn thiện sẽ được lưu trữ trên Website CSKH https://cskh.evncpc.vn/và ứng dụng EVNCPC CSKH để khách hàng có thể tra cứu dễ dàng, thuận tiện./.

                                

Tin liên quan