Tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trên địa bàn huyện Núi Thành

Thời gian qua, tình hình thực thi pháp luật về khiếu nại trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo.

 

Huyện ủy đã ban hành  các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; về nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện. Cùng với đó, UBND huyện ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các cuộc họp thường kỳ hằng tháng của UBND huyện, tại các cuộc họp giao ban hằng tuần của UBND huyện; trong đó luôn có nội dung giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tham mưu giải quyết đơn khiếu nại đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế để đơn khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Việc ban hành các thông báo đã kịp thời chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại mang tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng được thực hiện thường xuyên và đúng pháp luật, tạo điều kiện cho người dân gặp gỡ lãnh đạo cấp trên, để trình bày thỏa đáng các vụ việc khiếu kiện, qua đối thoại tạo niềm tin cho người dân, đối thoại đã giải quyết dứt điểm các vụ việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn huyện.

Trong năm 2022, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại cho các địa phương như: Xã Tam Hiệp, xã Tam Mỹ Đông, xã Tam Trà, thị trấn Núi Thành; tăng cường công chức thực hiện giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho các phòng ban liên quan như Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ sở vật chất, kinh phí cho việc thi hành pháp luật về khiếu nại được thực hiện đảm bảo. Kết quả, tổng số lượng đơn thư khiếu nại: 139 đơn/139 vụ việc (cấp huyện 132 đơn, cấp xã 07 đơn); trong đó Đã giải quyết 98 đơn (cấp huyện 91 đơn, cấp xã 07 đơn); Đã thi hành 79 quyết định/98 quyết định. Các quyết định giải quyết khiếu nại chưa được thi hành chủ yếu do có khiếu nại lần 2, khởi kiện vụ ánh hành chính. Lĩnh vực phát sinh khiếu nại chủ yếu liên quan đến công nhận, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

Nhìn chung, việc thi hành pháp luật về khiếu nại trên địa bàn huyện tuân thủ thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết; chất lượng và nội dung giải quyết khiếu nại cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật, theo quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong thời gian đến, huyện tiếp tục  thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khiếu nại. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khiếu nại.

 

 

 

 

Tin liên quan