Huyện Núi Thành triển khai chương trình sử học đường cho các em học sinh tiểu học xã Tam Trà

Chương trình sữa học đường đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phê duyệt tại Quyết định 1340/QĐ-TTg, ngày 08/7/2016; Chương trình nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ bằng việc cho trẻ uống sữa hàng ngày, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ.

Ngày 20/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026. Theo Nghị quyết thì trẻ em mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (đã được cấp phép) tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành triển khai chương trình sữa học đường  cho các em học sinh tiểu học xã Tam Trà. Mục tiêu của kế hoạch là Trẻ em mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã Tam Trà, huyện Núi Thành phải được thụ hưởng chương trình này. Mỗi ngày trẻ được uống 01 hộp sữa 180ml, uống 05 lần/tuần trong thời gian đủ 9 tháng/năm học. Chương trình được thực hiện từ đầu năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.

Mục đích của kế hoạch là tăng thêm nguồn dinh dưỡng hợp lý, an toàn, lành mạnh bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Núi Thành. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha, mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em. 

Kế hoạch cũng nêu rõ việc cấp phát sữa đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo đủ dinh dưỡng và các vi chất cần thiết cũng như an toàn thực phẩm theo đúng quy định, góp phần phát triển thể lực cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học. 

Việc triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị như phòng Giáo dục, Trung tâm y tế Huyện, UBND xã Tam Trà và các trường Tiểu học trên địa bàn xã Tam Trà. 

 

 

Tin liên quan