Khối phố 3 thị trấn Núi Thành tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều ngày 13.11.2022, Khối phố 3, thị trấn Núi Thành tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia đông đào của cán bộ - nhân dân.

 

 

 Khối phố 3 là khối phố trung tâm Huyện lỵ Núi Thành có hơn 900 hộ dân sinh hoạt ở 19 tổ đoàn kết. Năm 2022, cán bộ  - nhân dân khối phố đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Trong năm có 885/905 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,78% tổng số hộ.

  Tại ngày hội, khối phố 3, thị trấn Núi Thành ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời công bố quyết định công nhận tộc Nguyễn Văn đạt danh hiệu tộc văn hóa và khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị, khối phố văn minh.

  Dịp này, khối phố 3, thị trấn Núi Thành tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh năm 2023.

                                                                                     

 

Tin liên quan