Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 07 về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới tại Núi Thành

Sáng ngày 11.11.2022, tại hội trường Huyện ủy, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Thế Hòa - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Đà Nẵng làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

 

 

 Cùng dự có ông Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ở huyện có ông Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, ông Đoàn Xuân Quang - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan của huyện.

 Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07. Theo đó, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở được nâng lên. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ thị. Các ngành và địa phương có sự vào cuộc, phối hợp tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung cụ thể. Việc triển khai kế hoạch tổ chức về thông tin cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cũng tại buổi làm việc, ông Đoàn Xuân Quang – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn Núi Thành. Cuộc khảo sát nhằm đánh giá về những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 07 thời gian qua cũng như các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Qua đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo Ban Bí thư tiếp tục có định hướng chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

                                                                                            

 

Tin liên quan