Thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, bệnh viện.

   UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7370/KH-UBND, ngày 18/11/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

 

                 Mục đích kế hoạch nhằm thúc đẩy trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường số và hình thành thế hệ công dân số, doanh nhân số cho tương lai. Thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân. Kế hoạch đặt mục tiêu đến hết năm 2023, hơn 80% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. Hơn 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác. Số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện tuyến tỉnh đạt hơn 50%./.                                                                                                       

 

Tin liên quan