Cựu Thanh niên xung phong xã Tam Sơn nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy.

  Tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Núi Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, Hội Cựu TNXP xã Tam Sơn được chọn báo cáo điển hình với chủ đề: “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

 

         Trong kháng chiến, những thanh niên trẻ xung phong lên đường nhập ngũ, vượt mọi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, điều đáng trân trọng là đội ngũ cán bộ, hội viên Cựu TNXP xã Tam Sơn luôn phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tuy tuổi cao nhưng có kinh nghiệm, tâm huyết và hết lòng vì đồng đội, vì lợi ích chung của cộng đồng.                                                                                 

         Ông  Nguyễn Lương Tân- Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Tam Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 cho biết: “Toàn xã hiện có 136 hội viên. Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường, đạo đức, lối sống cho hội viên luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy truyền thống TNXP anh hùng, nêu gương sáng trong cuộc sống, đoàn kết giúp nhau và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Hội viên hăng hái tham gia công tác xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”.             Nổi bật là hoạt động nghĩa tình đồng đội, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” uống nước nhớ nguồn được Hội quan tâm thực hiện chu đáo. Dù phần lớn hội viên đều tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn chế độ chính sách đãi ngộ chưa có, nhưng với tinh thần nhiệt huyết của thanh niên xung phong các hội viên luôn đoàn kết gắn bó tương thân tương trợ lẫn nhau. 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên lập hồ sơ và đã trao tặng 87 kỷ niệm chương cho hội viên. Được sự quan tâm của các cấp hội, Hội Cựu TNXP xã Tam Sơn đã vận động các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm xây dựng được 3 nhà nghĩa tình đồng đội cho 3 hội viên là hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Các hội viên tham gia đóng góp hàng chục ngày công lao động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, hội đã trao 90 xuất quà với tổng trị giá trên 27 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 36 con heo đất cho hội viên. Đến nay, Hội Cựu TNXP xã Tam Sơn đã xây dựng nguồn quỹ hội được 35 triệu đồng để trang trải cho các hoạt động. Cùng với đó, Hội đã vận động số tiền 7 triệu đồng xây dựng công trình nhà vệ sinh, bắt nước sạch cho gia đình 2 hội viên.                                      

 Cùng với tinh thần đoàn kết sẻ giúp đỡ nhau trong đời sống lao động, các hội viên Cựu TNXP xã Tam Sơn còn gương mẫu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong phong trào Tết vì người nghèo, hội viên đã đóng góp số tiền hơn 10 triệu đồng, trong các đợt dịch Covid-19, hội Cựu TNXP đã vận động hơn 7 triệu đồng đóng góp về Uỷ ban MTTQVN để tặng quà cho các khu cách ly và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hội đã vận động cán bộ hội viên đóng góp xây dựng 2 bể rác với tổng kinh phí 6 triệu đồng, góp phần bảo vệ môi trường. Các hội viên cựu TNXP còn nêu gương sáng trong việc xây dựng gia đình văn hóa; tham gia các hoạt động, phong trào khu dân cư văn hóa. Đến nay, hầu hết gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, con cháu của hội viên không mắc tệ nạn xã hội.                               

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu TNXP xã Tam Sơn tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động cán bộ hội viên tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng thời vận động cán bộ hội viên đoàn kết, thực hiện chu đáo các hoạt động nghĩa tình đồng đội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Toàn hội nêu cao tinh thần hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển chung của xã nhà./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin liên quan