Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). 

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.                                                               

                 

         Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó trọng tâm từ ngày 21/10/2022 đến ngày 21/11/2022 đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực như: Hoạt động “Tủ sách pháp luật”; tổ chức học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với thực hiện quy định “Mỗi ngày học một điều luật”; tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và an toàn”; giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 24/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” trong toàn quân… Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ về kết quả 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”.

          Đây là những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến pháp và pháp luật; tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, chấp hành pháp luật với phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.                                                                                                                                                                

 

Tin liên quan