Đảng ủy Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Sáng 02/11/2022, Đảng ủy Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Trương Thiên Tô- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

 

         

          Trong 10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của đơn vị; nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm học tập, rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trình độ huấn luyện, SSCĐ từng bước được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ thành thạo về kỹ chiến thuật, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính tự giác, chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng nâng lên; diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu động viên của Sư đoàn. Tổ chức đảng, tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn (đã kiện toàn 119 lượt cấp ủy; kết nạp 1.246 đảng viên mới; mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và đảng viên mới cho 1. 263 đồng chí) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trên địa bàn được giữ vững và phát huy. 10 năm qua, Sư đoàn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô- Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) của Đảng ủy Sư đoàn 315. Đồng thời yêu cầu Sư đoàn phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, đơn vị cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

          Kết thúc Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã công bố trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho 02 cán bộ sĩ quan; trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho 06 đồng chí QNCN. /.

                                                               

Tin liên quan