Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

         Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022), chiều ngày 07/11/2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.   

 

                                            Đợt thi đua cao điểm được phát động với thời gian 50 ngày (từ ngày 09/11 đến 28/12/2022) tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng về chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’’ của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”, từ đó cổ vũ, động viên các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng này.                                                                                         Trong đợt thi đua này, các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tọa đàm, giao lưu, kết nghĩa; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng các hoạt động tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa cũng như yêu cầu, nội dung của Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ Nhất năm 2022. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội./.                                                                                                                                                       

 

Tin liên quan