Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác bảo mật các hệ thống thông tin tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

  Ngày 07/11/2022, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Văn Quân- Cục trưởng Cục Cơ yếu làm trưởng đoàn đã tới thăm và kiểm tra kết quả thực hiện công tác bảo mật hệ thống thông tin quân sự, vũ khí, khí tài quân sự tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

 

        

          Qua kiểm tra thực tế tại các tàu, cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng đối với công tác bảo mật các hệ thống thông tin quân sự, vũ khí, khí tài quân sự ngành cơ yếu. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã duy trì, khai thác sử dụng hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến, hệ thống Vinasat hoạt động hiệu quả, bảo đảm bí mật, an toàn; các loại tài liệu, trang thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật mật mã được quản lý chặt chẽ, bảo đảm thông suốt, không để lộ, lọt thông tin. Công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị nghiệp vụ cũng được các cơ quan triển khai định kì, theo đúng quy định; việc thu hồi, lưu trữ, tiêu huỷ các loại sản phẩm, tài liệu, khoá mã, trang thiết bị bảo mật chặt chẽ đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số bất cập, tồn tại trong thực hiện công tác bảo mật các hệ thống thông tin quân sự, vũ khí, khí tài quân sự và yêu cầu BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                                                                                                                                                         

Tin liên quan