Mặt trận cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động. Năm 1947, dưới bút danh "A.G", Bác đã viết bài trên báo Sự thật để khẳng định sức mạnh của nhiệm vụ quan trọng này, Người viết: "Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền"

 

 

          Xã Tam Anh Nam là địa bàn đã và đang triển khai công tác giải tỏa, đền bù, thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, thực hiện. Được biết, trên địa bàn xã đang có hàng chục dự án có liên quan đến giải tỏa thu hồi đất, với diện tích giải tỏa thu hồi lớn như: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Thaco Chu Lai tại xã Tam Anh Nam” có diện tích thu hồi 451 hecta; “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Tam Anh An An Hòa” có diện tích thu hồi 435,8 hecta; “Dự án khu công nghiệp Tam Anh 1” có diện tích thu hồi 127 hecta; “Dự án đường trục nối QL1A đến đường Võ Chí Công và nhiều dự án khác, với tổng diện tích đất thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến hơn 1000 ha. Đây chính là động lực để Tam Anh Nam có sự “thay da, đổi thịt”,  tạo nên bước đột phá để phát triển nhanh và bền vững.

 

Song, đi đôi với cơ hội phát triển thì thách thức đặt ra cho địa phương là không nhỏ, nhất là đối với công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động; Với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm  tra và dân thụ hưởng”, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư đồng loạt vào cuộc, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể. 

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc giải tỏa, thu hồi đất xây dựng các khu công nghiệp là việc làm ưu tiên để phát triển xã nhà. Với phương châm “ Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, Mặt trận xã bắt tay xây dựng và triển khai ngay kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân bị ảnh hưởng các dự án; tập trung những dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Tỉnh như “dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Thaco Chu Lai tại xã Tam Anh Nam”, đây là dự án thu hồi đất lên đến 451 ha, phạm vi ảnh hưởng 2 thôn, số hộ bị ảnh hưởng lên đến cả nghìn hộ dân, được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay, qua gần 3 năm đã giải toả, thu hồi hơn một nữa số diện tích.        

Trong quá trình vận động, tuyên truyền nhiều hộ đã nhận thấy được lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mục đích của việc thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án ngay trên quê hương mình để tạo thêm cơ hội tiềm kiếm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân và nhiều lợi ích khác, sớm đưa xã nhà phát triển nhanh, bền vững nên nhiều hộ dân đã tự giác nhận tiền đền bù, hỗ trợ bàn giao mặt bằng; tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đất đai; các quy định về giá bồi thường, hỗ trợ đất đai, vật kiến trúc, vấn đề tái định cư…, hoặc cố tình chay ì gây khó khăn, làm chậm trể tiến độ của dự án.

Trước tình hình trên, Mặt trận xã đã kiên trì, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của người dân, tổ chức nhiều buổi đối thoại để nhân dân trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo Huyện, Xã, các đơn vị thực hiện giải tỏa đền bù để nhân dân nắm được chủ trương, đồng thời phản hồi ý kiến đối thoại trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, thành lập tổ mời đơn vị kiểm kê, áp giá đến nhà từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân nhân; những ý kiến chính đáng; cũng như những thiếu sót trong quá trình kiểm kê đền bù, Mặt trận xã kịp thời  đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo ý kiến các hộ dân đúng quy định pháp luật. 

Ông Đỗ Minh Thành, Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết: “Trong năm qua, Mặt trận xã đã tổ chức 32 buổi đến từng nhà hộ dân để tuyên truyền, vận động; bước đầu đã vận động được hơn 20 hộ dân thống nhất nhận tiền đền bù; kịp thời đề nghị giải quyết 25 ý kiến của các hộ dân, trong thời gian đến MTTQ Việt Nam xã, cùng với các cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác vận động quấn chúng, kịp thời tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật cụ thể từng trường hợp, từng đối tượng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư khởi công các dự án trên địa bàn xã Tam Anh Nam”.

Có thể nói, làm tốt công tác tuyên truyền vận động như là một cầu nối, vừa chuyển tải chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về thu hồi đất đến với từng hộ dân; đồng thời đem những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của họ để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để phiền hà trong nhân dân. 

          

 

Tin liên quan