Huyện Núi Thành xây dựng, sửa nhà cho 210 người có công với cách mạng

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách ưu đãi, để nâng cao đời sống cho những người có công với cách mạng, Huyện Núi Thành đã xây dựng, sửa chữa 210 nhà ở cho người có công với cách mạng.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người có công trên địa bàn huyện, Núi Thành đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 210 hộ gia đình. Trong đó xây mới: 73 nhà, sửa chữa 137 nhà. Tổng số nhà đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 156 nhà, 15 nhà đang làm. Với tổng kinh phí được tỉnh hỗ trợ là 3.178 triệu đồng.  Cùng với nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa, hiện nay  huyện  vẫn đang tiếp tục xây, sửa nhà cho người có công.

          Việc hỗ trợ xây dựng, sửa nhà cho những người có công nhằm tri ân đến những gia đình có thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nhiều hộ gia đình người có công đã rất phấn khởi khi được xây mới, sửa chữa nhà ở.  

Tin liên quan