Núi Thành tổ chức giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND huyện Núi Thành.

Tham gia Đoàn giám sát có ông Võ Văn Thạnh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên là cán bộ lãnh đạo các ngành, đoàn thể có liên quan. Về phía UBND huyện Núi Thành có đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Tại buổi giám sát, Đoàn Giám sát đã nghe đại diện UBND huyện báo cáo kết quả việc thực hiện sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại UBND huyện đã chi hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng với tổng số tiền 15.218,9 triệu đồng cho 15.109 người. Trong đó số đối tượng được hỗ trợ theo NQ 68/NQ-CP là 6.581 người với 8.756,24 triệu đồng, số đối tượng được hỗ trợ theo NQ 45/NQ-HĐND tỉnh là 6.261 người với số tiền 6.462,66 triệu đồng. Qua thực tế và giám sát cho thấy, việc chi hỗ trợ cho các đối tượng được UBND thực hiện rất chậm trễ, các thành viên Đoàn Giám sát đã đề nghị UBND huyện giải thích rõ những nguyên nhân dân gây nên chậm trễ, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Kết luận buổi giám sát, ông Võ Văn Thạnh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Đoàn Giám sát đã đề nghị UBND tiếp tục giám sát việc chi trả hỗ trợ tại các đơn vị đảm bảo nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch; giúp các xã, thị trấn giải quyết những kiến nghị của Nhân dân; nắm các thông tin về khiếu nại, khiếu kiện của Nhân dân, tổng hợp đề xuất lãnh đạo các cấp xử lý kịp thời.

Tin liên quan