Núi Thành tổ chức giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND huyện Núi Thành.