Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng triển khai thực hiện đề án 06

Chiều ngày 1/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương sơ kết 9 tháng năm 2022 về triển khai thực hiện đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 18 huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo quy định. 100% hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo đây là dữ liệu gốc….

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của một số sở, ngành, địa phương chia sẻ các kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện đề án 06.

Tin liên quan