Núi Thành công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển Rạn Bà Đậu, xã Tam Tiến.

Ngày 27/10/2022, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 8314/QĐ-UBND về công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển Rạn Bà Đậu, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định công nhận Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Rạn Bà Đậu, xã Tam Tiến tham gia thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Người đại diện tổ cộng đồng là ông Nguyễn Xuân Uy, thường trú tại thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành. Quyết định công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế hoạt động của tổ cộng đồng.

Tổ cộng đồng có quyền tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; thực hiện tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm; ngăn chặn hành vi vi phạm trong khu vực được giao quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; được tham vấn đối với dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; thành lập quỹ cộng đồng.

Tổ cộng đồng có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung được ghi trong quyết định công nhận và giao quyền quản lý quy định tại khoản 3, điều 10, Luật Thủy sản; chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động thủy sản, việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tuần tra, kiểm tra, thanh tra, điều tra, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trong khu vực được giao; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động của tổ chức cộng đồng theo quy định.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tam Tiến, Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức thực hiện, theo dõi, hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện nội dung quyết định này.

Tin liên quan