Hội khuyến học xã Tam Nghĩa làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài từ nguồn quỹ vận động

Những năm qua nhờ làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các chi hội trực thuộc, sự năng động của ban chấp hành (BCH) hội khuyến học xã Tam Nghĩa đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài góp phần nâng cao dân trí đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài. Trong đó việc huy động nguồn lực từ quần chúng, cơ quan, công ty được Hội quan tâm chú trọng.

 

    Theo ông Châu Ngọc Uyên Vân, chủ tịch Hội Khuyến học xã Tam Nghĩa nhiều năm qua hội đã tập trung kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập ở các tộc họ, đơn vị khuyến học. Toàn xã hiện nay có 5 tộc họ và 9 chi hội, trong đó gồm 7 thôn và 2 chi hội đồng hương, hội đồng hương thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

    Phong trào “gia đình hiếu học, tộc họ khuyến học, khu dân cư khuyến học” được triển khai đều khắp và ngày một lan rộng. Nhờ có những sáng tạo trong việc thực hiện như việc hỗ trợ học sinh chăm ngoan, học giỏi, biểu dương khen thưởng đối với những học sinh vượt trội so với trước đó không đòi hỏi phải học giỏi đến việc cùng với gia đình , tộc họ,  động viên khích lệ kịp thời nên bao năm qua số lượng các em vượt khó học giỏi, vượt trội  và “ dòng họ học tập”  tăng khá. Các tộc họ hoạt động có hiệu quả, điển hình như tộc Nguyễn Đắc thôn An Thiện, tộc Dương thôn Long Bình, tộc Nguyễn Tấn thôn Tịch Tây.

Song  song với việc kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh phong trào học tập từ gia đình đến tộc họ Hội đã chú tâm và làm tốt công tác huy động và xây dựng quỹ Khuyến học. Nguồn quỹ do các cấp hội vận động, tự quản và sử dụng đúng mục đích, kịp thời và có hiệu quả. Thầy giáo Châu Ngọc Uyên Vân chủ tịch Hội khuyến học xã Tam Nghĩa bộc bạch: “ Nguồn quỹ ngày một tăng, nhờ uy tín và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ vì thế luôn nhận  được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài xã đặc biệt các học trò cũ nay có cơ hội làm ăn khá. Coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết để đẩy mạnh và thúc đẩy phong trào học tập.”.

Từ nguồn quỹ huy động đó hội đã nhận đỡ đầu dài hạn 2 em học sinh mẫu giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và vượt trội, học sinh đạt giải qua các kì thi học sinh giỏi các cấp.  Nhờ vậy nhiều học sinh được hưởng lợi từ nguồn kinh phí này. Qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022  hội đã vận động được 435,766.000 đồng hội đã tổ chức trao tặng  cho các em học sinh theo đối tượng 1,129 xuất quà trị giá 302.022.000 đồng.

    Nhờ làm tốt công  tác vận động cộng đồng chung tay vì học sinh thân yêu và những việc làm cụ thể, hiệu quả Hội Khuyến học xã Tam Nghĩa đã để lại trong suy nghĩ của phụ huynh và các em học sinh nơi đây nhiều ấn tượng và tình cảm đẹp. Hơn nữa với sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, Hội đoàn thể trong công tác khuyến học, khuyến tài chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đã góp phần xây dựng Tam Nghĩa từng bước trở thành một xã hội học tập.

Tin liên quan