Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết quy chế phối hợp với 6 tỉnh thành miền Trung.

Chiều 28/10/2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và lãnh đạo UBND 6 tỉnh thành gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.