Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
122

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Xem chi tiết >>
Người có công
123

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
124

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
125

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Xem chi tiết >>
Đất đai
126

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
127

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
128

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
129

Mua hóa đơn lẻ

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
130

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
131

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Xem chi tiết >>
Người có công
132

Mua quyển hóa đơn

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
133

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
134

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
135

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết >>
Đất đai
136

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
137

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
138

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Xem chi tiết >>
Chính sách Thuế
139

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
140

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Xem chi tiết >>
Đăng ký biện pháp bảo đảm