Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
101

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
103

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
104

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
105

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
106

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
107

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Xem chi tiết >>
Trẻ em
108

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
109

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
110

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
111

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
112

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
113

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
114

Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
115

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
116

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
117

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
118

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Xem chi tiết >>
Trẻ em
119

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

Xem chi tiết >>
Người có công
120

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Xem chi tiết >>
Người có công