Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
82

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
83

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
84

Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
85

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
86

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết >>
Chứng thực
87

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
88

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
89

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Tiền lương
90

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
91

Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
92

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
93

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
94

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Tiền lương
95

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
96

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
97

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
98

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết tố cáo
99

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
100

Xét, cấp học bổng chính sách

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân