Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
62

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
63

Công bố mở cảng cá loại 3

Xem chi tiết >>
Thủy sản
64

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
65

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
66

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
67

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
68

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
69

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
70

Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
71

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
72

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
73

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
74

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
75

Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Xem chi tiết >>
Văn hóa
76

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
77

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
78

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
79

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
80

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện