Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
301

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
302

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
303

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
304

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
305

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
306

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
307

Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
308

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
309

Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
310

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
311

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
312

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
313

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
314

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Xem chi tiết >>
Đất đai
315

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
316

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
317

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Xem chi tiết >>
Đất đai
318

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
319

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
320

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ