Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
301

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Xem chi tiết >>
Người có công
302

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Xem chi tiết >>
Người có công
303

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
304

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
305

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Xem chi tiết >>
Người có công
306

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
307

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
308

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

Xem chi tiết >>
Đất đai
309

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
310

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
311

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
312

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
313

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
314

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Xem chi tiết >>
Chính sách Thuế
315

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
316

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
317

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
318

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
319

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
320

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước