Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
281

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
282

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Người có công
283

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
284

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
285

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
286

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
287

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
288

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
289

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
290

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
291

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
292

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
293

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
294

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Xem chi tiết >>
Người có công
295

Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
296

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
297

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Xem chi tiết >>
Người có công
298

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
299

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
300

Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ