Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
261

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
262

Trả lại khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
263

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
264

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

Xem chi tiết >>
Đất đai
265

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
266

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
267

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
268

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
269

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết >>
Đất đai
270

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
271

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
272

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
273

Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
274

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
275

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
276

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
277

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
278

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
279

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
280

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng