Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
241

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
242

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
243

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
244

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
245

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
246

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Xem chi tiết >>
Người có công
247

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
248

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
249

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
250

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
251

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
252

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
253

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
254

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
255

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
256

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
257

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
258

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
259

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Xem chi tiết >>
Đất đai
260

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng