Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
221

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết >>
Đất đai
222

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
223

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
224

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
225

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
226

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
227

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
228

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
229

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
230

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
231

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
232

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
233

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
234

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
235

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
236

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
237

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
238

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
239

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
240

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử