Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
201

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
202

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
203

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
204

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Xem chi tiết >>
Đất đai
205

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
206

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
207

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
208

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
209

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
210

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
211

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Đất đai
212

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
213

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
214

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
215

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
216

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
217

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
218

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
219

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
220

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)