BCH Đảng bộ huyện khóa XXII


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

2 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

3 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: PBT - Chủ tịch UBND Huyện