TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: PCT HĐND

2 Nguyễn Trí Ấn
Ông Nguyễn Trí Ấn

Chức vụ: CT HĐND

3 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

4 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: CT UBND

5 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: PCT UBND

6 Trương Văn Trung
Ông Trương Văn Trung

Chức vụ: PCT UBND

7 Nguyễn Chí Dân
Ông Nguyễn Chí Dân

Chức vụ: PCT UBND huyện

8 Nguyễn Tấn Quang
Ông Nguyễn Tấn Quang

Chức vụ: Trưởng ban

9 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Chánh thanh tra

10 Nguyễn Viết Liệu
Ông Nguyễn Viết Liệu

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

11 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

12 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

13 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: PBT - Chủ tịch UBND Huyện

14 Nguyễn Quang Thạnh
Ông Nguyễn Quang Thạnh

Chức vụ: Giám đốc

15 Lê Minh Quang
Ông Lê Minh Quang

Chức vụ: Phó giám đốc

16 Nguyễn Quang Thảo
Ông Nguyễn Quang Thảo

Chức vụ: Phó giám đốc

17 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban (chuyên trách)

18 Nguyễn Xướng
Bà Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban (chuyên trách)

19 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

20 Nguyễn Quốc Vũ
Ông Nguyễn Quốc Vũ

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện