Cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự
 

Nguyễn Tri Ấn
(Chủ tịch HĐND)
Điện thoại: 0913407067
Email:  
Nguyễn Hữu Đạo
(Phó Chủ tịch HĐND)
Điện thoại:0916875494
Email: 


Tổ đại biểu HĐND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Tiến
Bà Trần Thị Tiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân I

2 Đoàn Xuân Quang
Ông Đoàn Xuân Quang

Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo

3 Nguyễn Ngọc Ánh
Bà Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

4 Nguyễn Văn Đảng
Ông Nguyễn Văn Đảng

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Tam Trà

5 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

6 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: Nguyễn Hữu Đạo

7 Trần Thị Diệu Phúc
Bà Trần Thị Diệu Phúc

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ

8 Trần Thanh Xuân
Ông Trần Thanh Xuân

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2

9 Trương Văn Trung
Ông Trương Văn Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

10 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

11 Bùi Minh Hùng
Ông Bùi Minh Hùng

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

12 Huỳnh Thị Như Nguyệt
Bà Huỳnh Thị Như Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND xã Tam Hòa

13 Đại đức Thích Quảng Hòa
Ông Đại đức Thích Quảng Hòa

Chức vụ: Trụ trì chùa Hòa Vinh Thạnh

14 Nguyễn Thị Anh Hậu
Bà Nguyễn Thị Anh Hậu

Chức vụ: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

15 Đỗ Thị Sen
Bà Đỗ Thị Sen

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

16 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

17 Trần Văn Trường
Ông Trần Văn Trường

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam

18 Huỳnh Minh Cường
Ông Huỳnh Minh Cường

Chức vụ: Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND thị trấn NT

19 Nguyễn Thị Lệ Minh
Bà Nguyễn Thị Lệ Minh

Chức vụ: Nguyễn Thị Lệ Minh

20 Nguyễn Thị Xuân Nương
Bà Nguyễn Thị Xuân Nương

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã Tam Hiệp