Cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự
 

Nguyễn Tri Ấn
(Chủ tịch HĐND)
Điện thoại: 0913407067
Email:  
Nguyễn Hữu Đạo
(Phó Chủ tịch HĐND)
Điện thoại:0916875494
Email: 


Cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự HĐND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

2 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

3 Nguyễn Xướng
Bà Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban (chuyên trách)

4 Nguyễn Quốc Vũ
Ông Nguyễn Quốc Vũ

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện

5 Huỳnh Thị Hồng Kiều
Bà Huỳnh Thị Hồng Kiều

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện

6 Lê Thị Phương Thảo
Bà Lê Thị Phương Thảo

Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn

7 Nguyễn Thị Lệ Minh
Bà Nguyễn Thị Lệ Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thành - Truyền hình Huyện

8 Trần Văn Trường
Ông Trần Văn Trường

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam

9 Nguyễn Văn Đảng
Ông Nguyễn Văn Đảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà, thành viên

10 Nguyễn Ngọc Ánh
Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

11 Trần Thị Diệu Phúc
Bà Trần Thị Diệu Phúc

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện

12 Phan Vĩnh Tiến
Ông Phan Vĩnh Tiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang

13 Trần ThanhXuân
Ông Trần ThanhXuân

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tam Xuân II

14 Trần Thị Tiến
Bà Trần Thị Tiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân I

15 Huỳnh Thị Tự
Bà Huỳnh Thị Tự

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Nghĩa

16 Bùi Văn Hoàng
Ông Bùi Văn Hoàng

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

17 Trần Thị Tiến
Bà Trần Thị Tiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân I

18 Đoàn Xuân Quang
Ông Đoàn Xuân Quang

Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo

19 Nguyễn Ngọc Ánh
Bà Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

20 Nguyễn Văn Đảng
Ông Nguyễn Văn Đảng

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Tam Trà