Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự

 

Nguyễn Tri Ấn
(Chủ tịch HĐND)
Điện thoại: 
Email:  
Nguyễn Hữu Đạo
(Phó Chủ tịch HĐND)
Điện thoại: 
Email: 


Các ban NĐHD

Ban Kinh tế - Xã hội

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Trần Thị DiệuPhúc
Trưởng ban (chuyên trách)

2Trần Hồng Dương
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, thành viên

3Trần Văn Trường
Chánh Văn phòng HĐND và UBND, thành viên

4 Võ Thị Kim Hoa
Chủ tịch Hội LHPN, thành viên

5 Nguyễn Xướng
Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam, thành viên

6Châu Ngọc Phúc
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, thành viên

7Nguyễn Văn Đảng
Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà, thành viên

Ban pháp chế

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Đoàn XuânQuang
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban;

2Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng ban Pháp chế (chuyên trách);

3Nguyễn Đăng Hưởng
Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân II;

4Ngô ÁnhKhôi
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện;

5 Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Nghĩa;

6Nguyễn Văn Thư
Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện;

7Đỗ Thị Sen
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Tổ đại biểu HĐND

Tổ số 1 ( Tam Xuân I )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Trần Thị Tiến
Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân I
01654456805
2Nguyễn Tấn Nhơn
Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch
01668443949
3Đỗ ThịSen
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
01206116059
Tổ số 2 ( Tam Xuân II )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1 Nguyễn Tấn Quang
Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
0914228399
2Nguyễn Đăng Hưởng
Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân II ( Tổ trưởng )
0914175446
3Trương Văn Trung
Phó Chủ tịch UBND huyện
0972522100
Tổ số 3 ( Tam Tiến, Tam Hòa )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Huỳnh Minh Cường
Chủ tịch UBMTTQVN huyện ( Tổ trưởng )
0903541732
2Nguyễn Giúp
Chủ tịch UBND xã Tam Tiến ( Tổ phó )
0906147167
3Bùi Văn Gát
Trưởng phòng NN và PTNT
0987987149
4Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Ban pháp chế HĐND huyện
0935542727
5Trần VănTrường
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
0973551072
Tổ số 4 ( Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Tri Ấn
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
0913407067
2Phạm ĐìnhChiểu
Chính trị viên BCH Quân sự huyện
0935026911
3 NguyễnXướng
Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam ( Tổ trưởng )
0935057787
4Nguyễn Hoàng Vũ
Chánh Thanh tra huyện (Tổ phó)
0979791610
Tổ số 5 ( Tam Hiệp, Thị trấn Núi Thành )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Hữu Đạo
Phó Chủ tịch HĐND huyện
0916875494
2Nguyễn Quốc Vũ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành ( Tổ trưởng )
0913473038
3Nguyễn Thị Không (Ni Sư Thích
Phó Ban trị sự Phật giáo huyện
0976535129
4Võ Thị Kim Hoa
Chủ tịch Hội LHPN huyện
0906512729
5Ngô Thị Tiến
Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp ( Tổ phó )
01686059420
Tổ số 6 ( Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Châu Ngọc Phúc
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông ( Tổ trưởng )
0905671554
2Trần Hồng Dương
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
0908685017
3Trần Khanh
Phó Chủ tịch HĐND huyện
0982777915
Tổ số 7 ( Tam Giang, Tam Hải )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Bùi Văn Hoàng
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
05103902888
2Trần CôngHiệu
Trưởng phòng GD và ĐT
0905559273
3Hồ ThịThương
Phó CT HĐND xã Tam Hải
0978668477
4Nguyễn VănThư
Chủ tịch LĐLĐ huyện ( Tổ trưởng )
0905345308
Tổ số 8 ( Tam Quang )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Huỳnh VănĐịnh
Chủ tịch UBND xã Tam Quang
0913421304
2Đoàn Xuân Quang
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0903541736
3Trần Thị Diệu Phúc
Trưởng Ban KTXH HĐND huyện
0947900477
Tổ số 9 ( Tam Nghĩa )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Văn Mau
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
0913419748
2 Nguyễn Thành Long
Trưởng Công an huyện
0914076429
3Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Nghĩa( Tổ trưởng )
0982292405
Tổ số 10 ( Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà )

STTẢnhHọ tênĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Văn Đảng
Bí Thư Đảng ủy xã Tam Trà
0982293205
2Ngô Đức An
Phó Chủ tịch UBND huyện (Tổ trưởng)
0914020538
3Ngô Ánh Khôi
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
01698183407

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam , Điện thoại: 0235.3570560
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)