Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 9:22 | 21/06 Lượt xem: 46

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 3026/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          UBND huyện Núi Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn huyện nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

          Với mục đích kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là PCTN, TC), từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp chính quyền trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trong công tác kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích; Nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích.

          Kế hoạch đưa ra các giải pháp để thực hiện kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng ,tiêu cực trên địa bàn huyện.

          Một là, Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản có liên quan đến kiểm soát quyền lực và kiểm soát xung đột lợi ích bằng cách Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

          Hai là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Giải quyết kịp thời các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân từ cơ sở, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

          Ba là, Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước để đấu tranh PCTN, TC có hiệu quả, Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường PCTN, TC trong cơ quan, đơn vị, địa phương, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn. Đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và trình độ thực hành dân chủ và khả năng giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ CBCCVC trong lĩnh vực PCTN, TC; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật để Nhân dân thực hiện hiệu quả các quyền làm chủ của mình, trong đó có quyền giám sát việc thực hiện quyền lực trong lĩnh vực PCTN,TC. Thực hiện nghiêm việc điều động, luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Bảo đảm quyền giám sát của Nhân dân đối với việc thực hiện quyền lực; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với cơ quan Nhà nước và đội ngũ CBCCVC.

          Bốn là, Tăng cường kiểm soát và thực hiện rà soát xung đột lợi ích. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động công vụ theo hướng ngăn chặn, phát hiện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và các vụ việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích không đúng quy định của pháp luật.

          

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)