Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện ủy Núi Thành triển khai thực hiện 8 Chương trình trọng tâm

Ngày đăng: 10:05 | 09/09 Lượt xem: 147

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, Huyện ủy Núi Thành đã đề ra 8 Chương trình trọng tâm để triển khai thực hiện.

Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp để thúc đẩy kinh tế phát triển. Cụ thể là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, nguồn lực hiện có của từng vùng, từng địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng liên kết vùng với các địa phương trong khu vực, trước hết là với TP Tam Kỳ và các địa phương lân cận nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển kinh tế. Chủ động phối hợp phát triển hoàn thành vùng công nghiệp động lực phía Nam của tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm của Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Dự án Công - nông nghiệp Tam Anh Nam, Khu CN Việt Hàn và các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, trong đó, tập trung mạnh cho công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển các cụm dịch vụ (bưu chính - viễn thông, y tế, giáo dục - đào tạo, vận tải, tài chính, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí...), hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, khu phố chợ. Điều chỉnh Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2020-2030 theo hướng đa dạng hoá các loại hình du lịch, đa thành phần tham gia, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái - ẩm thực, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch công nghiệp của địa phương. Triển khai xây dựng Công viên bảo tồn biển khu vực Tam Hải. Bên cạnh đó, huyện hình thành các vùng nông nghiệp sạch, chất lượng cao; ổn định diện tích trồng lúa; phát triển chăn nuôi tập trung, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, làm tốt công tác phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, quy hoạch ổn định vùng sản xuất và đầu tư thâm canh tăng chất lượng, giá trị sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh đầu tư hệ thống dịch vụ hậu cần gắn với nghề cá hiện đại. 

Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Huyện ủy Núi Thành cũng đề ra Chương trình xây dựng huyện trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại. Theo đó, huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Núi Thành phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch tỉnh Quảng Nam; bổ sung, xây dựng hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Núi Thành trở thành đô thị công nghiệp – dịch vụ, với hạt nhân là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai. Xây dựng Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện thành thị xã. Thực hiện phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc thị xã dựa trên cơ sở quy hoạch địa giới hành chính; hình thành 9 phường để thành lập thị xã đến năm 2025. Huyện cũng tập trung hoàn thành những tiêu chí đô thị chưa đạt, tiếp tục củng cố các tiêu chí đã đạt phù hợp với đô thị loại III, quy hoạch không gian kiến trúc đồng bộ với các không gian đô thị phụ cận. Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, di tích, danh thắng riêng hiện có của đô thị, tạo điểm nhấn cho đô thị Núi Thành.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện Chương trình ba nhiệm vụ đột phá chiến lược với mục tiêu đến năm 2025, phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng, tạo thành mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh, đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là phát triển đô thị, xây dựng đơn vị hành chính thành thị xã; đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và các thành phần kinh tế khác; hướng tới và chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đồng bộ, tinh gọn, ổn định; nâng cao chất lượng công vụ đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng với đó, Đảng bộ huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với mục tiêu: hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện trong năm 2023 và phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; diện mạo nông thôn ở các xã thay đổi căn bản về chất, về đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Huyện cũng triển khai thực hiện Chương trình phát triển khoa học, công nghệ; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; Chương trình phát triển văn hóa - xã hội với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế. Đến năm 2025, giữ vững 100% các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1; có 60% trường mầm non; 70% trường tiểu học và 40% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện Chương trình tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới hoạt động đối ngoại; Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, phấn đấu 75% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bộ máy chính quyền điều hành có hiệu lực, hiệu quả; chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được nâng lên; tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững mối đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo xây dựng trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện thông qua các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ cơ sở đến huyện tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII đi vào cuộc sống.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)