Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đổi thay trên quê hương Thọ Khương, xã Tam Hiệp

Ngày đăng: 15:41 | 20/08 Lượt xem: 193

Là địa danh có truyền thống cách mạng, Chi bộ thôn Thọ Khương được thành lập từ rất sớm với số lượng đảng viên từ 30 dến 40 đồng chí.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm hướng dẫn của UBND, UB.MTTQVN xã Tam Hiệp, Chi ủy chi bộ thôn Thọ Khương đã thường xuyên lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác phát triển kinh tế - Văn hóa xã hội - An ninh quốc phòng, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” đã đem lại nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thôn nhà.
Cuộc vận động đã được triển khai thực hiện với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thôn tham gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn thôn, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của quê hương Thọ Khương trong thời kỳ mới.

Ngoài việc lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chi ủy, chi bộ thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp còn quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của ban chấp hành trung ương khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng học tập theo Bác và tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã xây dựng được các công trình thiết thực như: Công trình Đình Hương Hội, nhà sinh hoạt văn hóa thôn, các tuyết đường giao thông nông thôn, bê tông hóa nội đồng. Tổng cộng từ năm 2015 đến năm 2020 vận động nhân dân đóng góp, xây dựng thêm được 3,5 km đường giao thông nông thôn, hiến 1.520 m2 đất, hơn 1.000 ngày công lao động và hơn 450 triệu đồng. Vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững: Như Sản xuất nông nghiệp theo phương thức sạch, an toàn và vận dụng hết diện tích sản xuất, đảm bảo về an ninh lương thực; vận động mạnh thường quân và nhân dân, kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước, 5 năm, thôn xây dựng được 9 nhà tình nghĩa.
Ngoài ra còn triển khai thực hiện tốt mô hình: “Không rãi vàng mã khi tiễn đưa người qua đời”, mô hình “ treo cờ Tổ quốc theo hình thức mới”, mô hình khu dân cư thực hiện “ 5 không, 3 có”; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, tự nguyện thu gom rác thải về nơi tập trung và đóng phí thu gom rác thải đầy đủ, tạo môi trường cảnh quan trong khu dân cư xanh, sạch, đẹp và an toàn. Các mô hình được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả tích cực, từ đó đời sống của nhân dân được nâng cao. Khu dân cư Thọ Khương, xã Tam Hiệp 12 năm liền được công nhận khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 98%. Chi bộ có 4 năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp đang đổi thay từng ngày, trên con đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tác giả: Kiều Nguyễn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)