Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020

Ngày đăng: 15:21 | 04/02 Lượt xem: 223

Công tác bồi thường nhà nước được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2019, nhưng kết quả thu được chỉ trên hình thức, chưa thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện, ngày 15/01/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 
Theo Kế hoạch, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về công tác bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức liên quan trên địa bàn huyện. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.

UBND huyện đề nghị TAND huyện, Viện KSND huyện và Cục THADS huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực thuộc phối hợp chặt chẽ, kịp thời với phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước, nhất là các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của UBND các cấp.

Giao Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với TAND huyện, Viện KSND huyện và Cục THADS huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước và công tác quản lý công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện theo quy định. Tăng cường theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình yêu cầu bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trong phạm vi của huyện; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo sự chủ động trong tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)