Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngày đăng: 14:13 | 18/05 Lượt xem: 84

Thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

          Huyện Núi Thành đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề với các ngành, địa phương về tăng cường triển khai phần mềm Q-Office phiên bản nâng cấp, phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

          Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai xử lý văn bản, thực hiện ký số trên hệ thống phần mềm, tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng trễ hạn hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử còn nhiều, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến chưa đạt kế hoạch đề ra.


          Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc có hồ sơ thấp như  các xã: Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Quang, Tam Hòa; riêng 2 xã Tam Mỹ Tây, Tam Trà không có hồ sơ dịch vụ công.  

          Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử, UBND huyện Núi Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục tình trạng trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử, nâng tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn từ 90% trở lên trên bản đồ thể chế  http://bandotheche.quangnam.gov.vn); tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo trên 50% thủ tục DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ; trên 35% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến  từ huyện đến xã, thôn bằng cách thành lập các Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và tổ chức hoạt động thường xuyên, liên tục; Phòng Văn hóa- Thông tin  phối hợp chặt chẽ với Huyện đoàn Núi Thành, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Huyện; Đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn cho Tổ tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)