Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 8:18 | 19/02 Lượt xem: 294

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính, năm 2020, địa phương đang tiếp tục hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo…

Những chuyển biến
Cùng với việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, năm 2019, UBND huyện Núi Thành triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó là triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. Theo kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành, năm 2019, với tổng đầu việc là 9, bao gồm 30 nội dung chi tiết; huyện đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực: đất đai, đầu tư - đấu thầu, người có công và hoạt động xây dựng. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND huyện Núi Thành giải quyết là 276, trong đó có 266 thủ tục được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 10 thủ tục hành chính thực hiện tại Thanh tra nhà nước huyện. Thực hiện cơ chế một cửa năm 2019, huyện Núi Thành có 14 lĩnh vực giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (trong đó có 1 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông); tổng số thủ tục thực hiện là 294 (trong đó có 28 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông). Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2019 vừa qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành tiếp nhận tổng số 13.410 hồ sơ các loại, đã giải quyết 11.667 hồ sơ; tỉ lệ hồ sơ trễ hạn đối với hồ sơ đã tiếp nhận là 6,98%. Cùng với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho hay: Phòng đã tham mưu UBND huyện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định để các cơ quan chuyên môn hoạt động ổn định, hiệu quả; hiện nay UBND huyện chỉ còn 11 cơ quan chuyên môn trực thuộc, 4 đơn vị sự nghiệp và 57 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn. Cùng với đó, huyện Núi Thành cũng triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính với tổng số phần mềm hiện đang phục vụ cho tác nghiệp, quản lý của cơ quan, đơn vị là 17…
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Năm 2020, huyện Núi Thành xác định trọng tâm công tác cải cách hành chính là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, phần mềm một cửa điện tử; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị. Bên cạnh đó, phải đảm bảo các hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được cập nhật, theo dõi thông qua phần mềm một cửa điện tử. Năm 2020, huyện Núi Thành phấn đấu có từ 50% số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; từ 20% số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3; từ 15% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước huyện dưới dạng điện tử (không bao gồm văn bản mật); Núi Thành nỗ lực phấn đấu tăng vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh trên bảng xếp hạng của tỉnh năm 2020.
Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo công tác nầy, năm 2020, UBND huyện Núi Thành tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; đồng thời triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử, thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định của UBND tỉnh.
Đồng thời huyện Núi Thành tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính là yêu cầu đặt ra hiện nay tại địa phương.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)