Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành xem cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 8:03 | 09/10 Lượt xem: 282

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, những năm qua, trên địa bàn huyện, công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai toàn diện, trong đó có thể nói cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là điểm nhấn quan trọng, tác động tích cực đến người dân, doanh nghiệp, tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Từ năm 2016 đến nay, Thủ tục hành chính luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện xác định là nội dung trọng tâm trong công tác CCHC, vì vậy, tất cả các nội dung về cải cách TTHC thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Cụ thể, về công tác kiểm soát TTHC, UBND huyện đã kiểm soát việc ban hành mới TTHC thuộc thẩm quyền của huyện đối với 13 nội dung có quy định về TTHC; thực hiện rà soát hơn 3.00 TTHC, qua rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố TTHC với hơn 250 TTHC được công bố, các TTHC sau khi được công bố đều được công khai đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử huyện Núi Thành tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, qua đó đã tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức.
Trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay có thêm 05 phòng, ban thực hiện cơ chế một cửa liên thông; có 09 phòng liên quan triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và đã đi vào hoạt động. Đến hết năm 2019, số đơn vị thực hiện cơ chế một cửa tại cấp huyện là 10/10 phòng ban; đối với cấp xã, tất cả các xã, thị trấn đều triển khai thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Về công tác giải quyết TTHC, đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện qua Bộ phận Một cửa; một số TTHC được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Năm 2018, qua điều tra, tổng hợp, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của huyện Núi Thành cao hơn so với lần khảo sát của năm 2017. Điều đó khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền của huyện thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được người dân và tổ chức ghi nhận.
Mặc dù những năm qua, cải cách TTHC của huyện đã có tiến bộ nhưng vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn, trong giải quyết TTHC vẫn còn hiện tượng gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức; bộ phận Một cửa hiện đại cấp huyện đã đi vào hoạt động nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, một số đơn vị cấp xã Bộ phận Một cửa hoạt động còn mang tính hình thức…
Để đạt mục tiêu, đến năm 2020 mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 80%, thời gian tiếp theo, huyện Núi Thành xác định: Trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL sát với tình hình thực tế của huyện và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình luật định; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền; công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC; tiếp tục rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch, qua đó mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước ngày càng cao.
Đồng thời đẩy mạnh việc rà soát TTHC đưa vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 để nâng tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công đạt mục tiêu đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.../.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)