Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 14:58 | 17/09 Lượt xem: 323

Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Núi Thành đã xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính với tổng số 25 đầu việc đồng thời tích cực thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính…

Cùng với công tác chỉ đạo, điều hành bằng các vân bản cụ thể, UBND huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2019; tổ chức phát thanh chuyên mục cải cách hành chính trên sóng phát thanh Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện vào thứ hai hàng tuần; đăng nhiều tin bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện. Tiếp tục thực hiện nội dung cải cách thể chế, năm nay, UBND huyện Núi Thành tiến hành rà soát các văn bản quản lý của ngành, địa phương, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. Theo đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2019 gồm 9 đầu việc với 30 nội dung chi tiết. Tính đến giữa tháng 9.2019, đã hoàn thành 21 nội dung chi tiết. Bên cạnh đó, UBND huyện Núi Thành cũng đã ban hành quyết định về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, theo đó, sẽ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 4 lĩnh vực: đất đai, đầu tư, đấu thầu, người có công cách mạng và hoạt động xây dựng. Đặc biệt, từ đầu năm 2019, huyện Núi Thành nâng cấp đưa vào sử dụng nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với 14 lĩnh vực được thực hiện tại đây, gồm 266 số thủ tục được giải quyết, 1 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, 28 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Theo số liệu tổng hợp của UBND huyện Núi Thành, từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.8.2019, tại Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả huyện tiếp nhận tổng số 9.910 hồ sơ, đã giải quyết được 8.092 hồ sơ, trong đó trả đúng thời hạn là 7.126 hồ sơ, trả quá hạn 966 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 1.818, trong đó quá hạn là 274 hồ sơ. Như vậy, tỉ lệ trễ hạn đối với hồ sơ đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành trong 9 tháng đầu năm 2019 là 11,97%; tỉ lệ quá hạn đối với hồ sơ đang xử lý là 15,07%.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết: Nằm trong nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; tiếp tục giải thể, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, trường học. Qua đó, hiện tại, huyện có tổng số cơ quan chuyên môn trực thuộc là 11; tổng đơn vị sự nghiệp công lập là 4 và 57 trường học. Huyện có tổng số cán bộ - công chức là 105 (trong đó biên chế: 95, hợp đồng: 10 người); tổng số viên chức: 1.783 và 158 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Toàn huyện hiện có 193 công chức cấp xã, thị trấn, trong đó có 99,5% đạt 3 chuẩn theo quy định; 182 cán bộ xã, thị trấn, trong đó có 96,7% đạt 3 chuẩn theo quy định.
Năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện công tác cải cách tài chính công. Toàn huyện đã có 28 cơ quan, đơn vị (gồm 11 phòng và 17 xã, thị trấn) thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước theo các Nghị định cùa Chính phủ; 61 đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định 16/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong nội dung hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, năm 2019, huyện Núi Thành đưa tổng số phần mềm hiện đang phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị là 17. Trong đó, một số phần mềm đang thực hiện như Chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office), phần mềm quản lý tài sản cố định, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm kế toán (Misa), phần mềm đăng ký kinh doanh (SBO), phần mềm Tapmis (quản lý nguồn vốn), phần mềm bản đồ (Microstation), phần mềm Gip, phần mềm Arc map, phần mềm E-mis (thống kê), phần mềm V-mis (tổng hợp), phần mềm báo cáo số liệu, phần mềm điều tra hộ nghèo, phần mềm quản lý cung cầu lao động, phần mềm ưu đãi học sinh, sinh viên, phần mềm một cửa điện tử. Bên cạnh đó, UBND huyện Núi Thành cũng xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống ISO 9001: 2018; ban hành và thực hiện quyết định số 11516/2015 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2018 gồm 11 lĩnh vực, 223 thủ tục. UBND thị trấn Núi Thành và UBND xã Tam Hiệp cũng đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, hiện tại, huyện Núi Thành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên bảng xếp hạng của tỉnh, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đưa nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ trong thời gian đến.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)