Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 8:06 | 04/07 Lượt xem: 482

Được xếp hạng thứ 9 trong tổng số 18 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam về chỉ số cải cách hành chính năm 2018, huyện Núi Thành đã và đang khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian đến…

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai với nhiều dự án lớn được triển khai, huyện Núi Thành chịu nhiều áp lực trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tuy vậy, địa phương đã có nhiều gắng trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, huyện Núi Thành thực hiện công tác chỉ đạo điều hành một cách chặt chẽ, đã triển khai công văn của Bộ Nội vụ, quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 22, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Núi Thành về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị. Huyện cũng thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban cải cách hành chính, lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện; đồng thời thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, chấm điểm thi đua các xã, thị trấn về công tác cải cách hành chính, làm cơ sở cho Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện đánh giá, xếp loại thi đua. Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành Nguyễn Văn Đức, năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa; đã ban hành quyết định 983/2019 về kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Núi Thành năm 2019 với tổng đầu việc là 9, gồm 30 nội dung chi tiết. Tính đến thời điểm tháng 6.2019, huyện đã hoàn thành 4/9 đầu việc. 

Năm nay, huyện Núi Thành cũng đã ban hành quyết định 984/2019 về kế hoạch rà soát, đánh gía thủ tục hành chính năm 2019, theo đó, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính ở 4 lĩnh vực: đất đai, đầu tư, đấu thầu; hoạt động xây dựng và chế độ đối với người có công cách mạng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, công bố danh sách và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để thực hiện phần mềm một cửa điện tử. Hiện tại, số lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Núi Thành là 14, số thủ tục thực hiện là 293, trong đó số lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 1, số thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 28. Thống kê từ Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành, tính từ ngày 1.1.2019 đến ngày 1.6.2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 6.458 hồ sơ, đã giải quyết 5.501 hồ sơ. Tỉ lệ trễ hạn đối với hồ sơ đã trả kết quả là 169/5.501, chiếm 3,07% (trong đó chủ yếu là trên lĩnh vực đất đai: 168/169 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 99,04%); tỉ lệ quá hạn đối với hồ sơ đang xử lý là 29/649, chiếm 4,47%, trong đó lĩnh vực đất đai: 28/29 hồ sơ, chiếm 96,55% số hồ sơ quá hạn. Bước đầu, huyện Núi Thành đã thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức do trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.
Nằm trong nội dung công tác cải cách hành chính, năm nay, huyện Núi Thành thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Đến nay, huyện đã giải thể Trung tâm phát triển cụm công nghiệp chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế hạ tầng và Ban Quản lý đầu tư xây dựng; hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình; xây dựng đề án hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Hiện tại, tổng số cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện là 11 và 59 đơn vị trường học với tổng số 104 công chức, 1.783 viên chức và 158 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP. Năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện công tác tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, tạo sự chuyển biến mới trong công tác cải cách hành chính.
Ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Với vị trí đứng thứ 9 trong bảng phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2018 là còn thấp, huyện Núi Thành sẽ khắc phục những hạn chế, thực hiện các giải pháp tích cực để đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục chuyển nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Huyện Núi Thành xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, học hỏi, áp dụng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo..

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)