Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ở Núi Thành và giải pháp thực hiện thời gian đến

Ngày đăng: 8:39 | 22/01 Lượt xem: 64

Đến thời điểm này, huyện Núi Thành có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trừ Tam Hiệp là xã công nghiệp và thị trấn Núi Thành là đô thị), còn lại 3 xã: Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Nằm trong nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành cũng đẩy mạnh phong trào xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 11 thôn đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đã được UBND huyện quyết định công nhận; có 4 thôn tại xã đảo Tam Hải đạt “Thôn chuẩn nông thôn mới”. 12 thôn ở 12 xã trong huyện đã đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” là Đông Xuân (xã Tam Giang), Thanh Trà (xã Tam Nghĩa), Nam Định (xã Tam Anh Nam), Sâm Linh Tây (xã Tam Quang), Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây), Hà Lộc (xã Tam Tiến), Trà Lý (xã Tam Anh Bắc), Long Thạnh Đông (xã Tam Hải), Phú Hưng (xã Tam Xuân 1), Phú Nam (xã Tam Xuân 2), Phú Quý 3 (xã Tam Mỹ Đông); Đức Phú (xã Tam Sơn). 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại xã đảo Tam Hải là Thuận An, Long Thạnh Đông, Bình Trung và Tân Lập.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Núi Thành phấn đấu có từ 35% đến 40% tổng số thôn còn lại ở các xã nông thôn mới đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (có thêm 35/46 thôn đăng ký đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”). Huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của cư dân nông thôn như thu nhập bình quân đầu người đạt từ 45 - 55 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo: 0%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%, tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: 100%.
Để đạt được mục tiêu xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” nói riêng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung trong giai đoạn 2021-2025, huyện Núi Thành đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trước hết là tiếp tục tập trung truyền thông về ý nghĩa, tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan thông tin, truyền thông và các ban, ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về nông thôn mới gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về đời sống cư dân nông thôn, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà phải bảo đảm các tiêu chí đạt chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các thôn khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn.
Một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần của cư dân nông thôn. Bảo tồn và phát huy sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng ở các vùng nông thôn. Tăng cường bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, trong đó tập trung phát triển các mô hình thôn/bản sáng, xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch cộng đồng. Tăng cường và phát huy lực lượng công an chính quy về công an xã ở các địa phương; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản đảm bảo giữ vững an ninh - trật tự xã hội thông qua phát huy vai trò của các trưởng thôn, người đứng đầu dòng họ. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)